Kontakt.soclose

Napisz na adres
info@socentive.pl
lub użyj formularza.

Socentive Sp. z o.o. 
ul. Puławska 77 lok. U5
02-595 Warszawa
T: +48 690 050 059

KRS  0000397565,
Sąd rejonowy dla M.ST. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy 50.000 PLN,
NIP 123-126-22-78

 Socentive Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1549