Kontakt.soclose

Napisz na adres
info@socentive.pl
lub użyj formularza.

Socentive Sp. z o.o. 
05 – 502 Piaseczno,
ul. Daleka 6
tel. +48 22 435 79 88
tel. kom. +48 690 050 059

KRS  0000397565,
Sąd rejonowy dla M.ST. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy 50.000 PLN,
NIP 123-126-22-78

Biuro:
Działdowska 11/14
01 – 185 WarszawaFirma wpisana do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1549